• Üçevler Mh. Ahıska Cad. Gençşenocak İş Merkezi No:241/A Kat:2 D:29 Nilüfer/BURSA.
 • (224) 443 52 10
 • info@yasarosgb.com

Yasar OSGB olarak mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalısmaları yürütmek, çalısanlara en yüksek seviyede saglıklı ortam saglamak ve çalısma sartlarının olumsuz etkilerinden çalısanları korumak, is ve isci arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek, çalısma verimini arttırmak için varız.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
 • Risk Analizlerinin Hazırlanması
 • Risk Önleme Sistemlerinin ve Prosedürlerinin Hazırlanması
 • Kişisel Koruyucu Donanım Standartlarının Hazırlanması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Oluşturulması
 • Çalışma talimatlarının İSG açısından incelenmesi
 • Kaza - Olay önleme ve araştırma sisteminin kurulması
 • Ramak Kala Durumlarının Belirlenmesi ve önlem alınması
 • ÇSGB İş Müfettişlerinin gerçekleştireceği Denetimlere iştirak
 • Mevzuat değişiklerinden firmanın bilgilendirilmesi
 • Yasal Dökümantasyon çalışmalarının yönetimi

Kanuni Zorunluluk

İş kazaları ve meslek hastalıklarından kaynaklanan maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak amacıyla 30.06.2012 tarihinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu kanun, işverenleri “iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmek” ile yükümlü kılmakta. Bu kanunun sonucu olarak iş sağlığı - güvenliği alanında yetişmiş profesyonellere duyulan ihtiyaç artmıştır ve artmaya da devam edecektir.

Detaylı Bilgi>
başlık

İşyeri hemşiresi: 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hemşireliği belgesine sahip hemşire/sağlık memurunu,a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 6 )• Tam süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunlu değildir.

NACE kodunuzu kontrol ettinizmi ? Doğruluğundan emin olun cezası yaklaşık 90.000 TL

Sıkı İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimleri Başladı Cezalar Çok Yüksek!

Yasal Zorunluluk: 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda faaliyet gösteren tüm işletmelere “işyeri hekimi ve hemşiresi” hizmeti almaları zorunluluğu getirilmiş olup, aykırılık halinde her ay için 8100.TL’nin üzerinde para cezası uygulanacaktır.

2014′de İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimlerinde Teftiş Kurulu Bin Müfettişle Görev Yapacak

50' den az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri risk analizi ve acil durum eylem planı yaptırmalı.Çalışanlarına temel iş sağlığı güvenliği eğitimi ve periodik muayene raporu aldırmalıdırlar.

Toplamda 9 veya daha az çalışanı olan işverenlere devlet desteği 2014'ün ilk altı ayında tehlikeli işyerlerindeki bir işçi için verilecek destek miktarı aylık 14.99 TL, çok tehlikeli işyerlerinde çalışanlar için aylık 17.13 TL. olacak.

İşyeri Hekimi çalıştırmamanın cezası 5600 TL / her ay (Aykırılığın devamı halinde)

İş Güvenliği Uzmanı çalıştırmamanın cezası 5600 TL / her ay (Aykırılığın devamı halinde)

İşyeri Hekimi çalıştırmamanın cezası 5600 TL / her ay (Aykırılığın devamı halinde)